Α΄ Λυκειου

Το δίλημμα του οδηγού

το δίλημμα του οδηγου Όταν ένας οδηγός κινείται σε μια λεωφόρο και ανάψει μπροστά του το κίτρινο φανάρι, γνωρίζοντας εμπειρικά ότι η διάρκειά του είναι μικρή, της τάξης λίγων δευτερολέπτων, εκτιμώντας την απόστασή του από τη διασταύρωση και την ταχύτητά του, πρέπει να αποφασίσει, αν θα επιχειρήσει να τη διασχίσει ή αν θα πρέπει να ελαττώσει την ταχύτητά του και να σταματήσει. Η άσκηση αυτή αφορά αυτό ακριβώς το δίλημμα. (Πιέστε)Το διλημμα του οδηγούPDF.

Για να δείτε τη λύση:
(Πιέστε)Το δίλημμα του οδηγού λύσηPDF

Advertisements
Κλασσικό
Α΄ Λυκειου

Οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα.

Παρουσίαση των τριών νόμων του Νεύτωνα και της έννοιας της αδράνειας  πιο αναλυτικά  σε σχέση με το σχολικό βιβλίο .
(Πιέστε) Oι τρεις νόμοι του Νεύτωνα

Κλασσικό